Cute&Kind Kampány Általános Szerződési FeltételekA NYEREMÉNYJÁTÉK FELTÉTELEI
“CUTE & KIND”

1. CIKK: SZERVEZŐ
A nyereményjáték szervezője a Konverzija, d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ljubljana (továbbiakban a Szervező). A Szervező lebonyolítja a nyereményjátékot és gondoskodik a sorsolásról.
2. CIKK: CÉL
A nyereményjáték célja a Szervező márkáinak és marketingkommunikációjának népszerűsítése, lebonyolítása, valamint az értékesítés közvetett elősegítése.
3. CIKK: SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A nyereményjátékban való részvétel 2022 11.04. - 2022 11.30. közöttlehetséges a www.pinkpanda.huweboldalon és a többi Szervező tulajdonában lévő webshopon keresztül. A nyereményjátékot a fenti weboldalon való közzététel mellett más médián keresztül is kommunikálják és hirdetik.
A részvétel az alábbi módokon lehetséges:
 • A Szervező közösségi oldalain közzétett reklámjaira kattintva, személyes adatok (név, vezetéknév, e-mail cím) megadásával a www.pinkpanda.hu/cute-kind-lg weboldalon keresztül.
Egy magánszemély csak egyszer vehet részt a nyereményjátékban.
Részvételi korlátozások:
 • Kiskorúak nem vehetnek részt a nyereményjátékban.
 • A nyereményjátékban nem vehetnek részt a nyereményjáték Szervezőjének alkalmazottai és külső vállalkozói, illetve azok közvetlen hozzátartozói.
 • Nem magyarországi lakosok nem vehetnek részt a nyereményjátékban. A díjazottak csak magyarországi lakóhellyel (és adószámmal) rendelkező személyek lehetnek.
A nyereményjáték résztvevői a nyereményjátékban való részvétel minden költségét maguk állják. A részvételi költségek tartalmazzák többek között:
 • az internet hozzáférés költsége,
 • az internetről történő adatátvitel költségeit.
A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő elfogadja a nyereményjátékban való részvétel jelen általános feltételeit és a weboldalon közzétett feltételeket is. www.pinkpanda.hu/cute-kind-lg

4. CIKK: A RÉSZVÉTEL LEMONDÁSA
A résztvevő a nyereményjáték időtartama alatt bármikor lemondhatja a nyereményjátékban való részvételét az [email protected] címre küldött üzenettel. Ezen üzenet kézhezvétele után a résztvevő kilép a nyereményjátékból.
5. CIKK: DÍJAK
A nyereményjáték résztvevői az alábbi nyeremények egyikét nyerhetik meg:
 • 27 db 50.000 Ft értékű termékcsomag, és 80.000 Ft értékű ajándékkártya a www.pinkpanda.hu webáruházba (a nyeremények összértéke értéke 130.000 Ft)

Egy résztvevő csak egy nyereményben részesülhet, még akkor is, ha kétszer vagy többször nyernek.
6. CIKK: A GYŐZTES KIVÁLASZTÁSA
A nyereményjáték szervezéséért, lebonyolításáért és felügyeletéért, valamint a nyertesek kisorsolásáért a nyereményjáték Szervezőjének képviselőiből álló bizottság felelős.
A nyertes kisorsolására minden nap, a délelőtti órákban kerül sor az előző napig beérkezett jelentkezésekből, a nyereményjáték szervezőjének székhelyén.A nyertesek kisorsolása véletlenszerű algoritmussal, számítógépes rendszer segítségével történik, amely az összes résztvevőből sorsolja ki a nyertest. A napi nyertes az a személy, aki a PinkPanda.hu weboldalon vagy a szervező tulajdonában lévő Pink Panda webshopokon (összesen 9 országból) keresztül regisztrált a nyereményjátékban való részvételre. A bizottság elnöke listát készít, amely tartalmazza a díjazottak nevét. A listát a bizottság valamennyi tagja jóváhagyja és aláírja, és egy évig őrzi a szervező címén.
7. CIKK: A NYERTESEK NEVÉNEK KÖZZÉTÉTELE
A nyertest a jelentkezés során megadott e-mail címén értesítjük.
Valamennyi díjazott a részvétellel engedélyezi teljes nevének, valamint a nyeremény esetleges átadásáról készült fényképeinek közzétételét a Szervező honlapján, Facebook-oldalán vagy bármely más médián és közösségi oldalakon, amelyért a Szervezőtől sem fizetést, sem kártérítést nem kérhetnek a Szervezőtől. Ugyanakkor lemondanak az anyagok bármilyen felhasználásának, szerkesztői kiválasztásának vagy megjelenésének felülvizsgálatáról, jóváhagyásáról, tiltakozásáról.
A díjazottak névsorát a www.pinkpanda.huhonlapon tesszük közzé,legkésőbb a napi nyeremények kisorsolása után 24 órával.A nyereményjáték eredménye végleges. Fellebbezés ellenük nem lehetséges.
8. CIKK: A NYEREMÉNY ELFOGADÁSA ÉS ADÓKÖTELEZETTSÉG
Nyertesként a résztvevő jogosult a nyeremény átvételére, ha a Szervező a nyereményről a megbeszélt határidőn belül értesíti. A Szervező a nyereményeket a nyereményjáték lejártát követő 30 napon belül elküldi a nyertesek postázási címére vagy e-mail címére.
Ha a nyeremény meghaladja a 42€ értéket, a résztvevők tisztában vannak a nyeremény elnyerésének lehetőségével, amely a jövedelemadó-törvény szerint adóköteles. Az összes nyeremény utáni jövedelemadó-előleget a Szervező és a nyertesek, mint jövedelemadó-köteles személyek fizetik (ZDavP-2 35. cikk (2) bekezdés),kötelesek a Szervezőnek írásban megadni a pontos személyes adatokat (keresztnév, vezetéknév, állandó/ideiglenes lakóhely címe. A nyertes NEM fizet adót/nem keletkezik jövedelemadó (1995. évi CXVII. törvény [ Szja tv. ] 76. §. (3))), mégpedig legkésőbb a nyeremény átvételéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 7 napon belül (vagy a nyeremény átvételéről szóló értesítésben meghatározott más határidőn belül). A nyeremény átvételéről szóló értesítés céljából a nyertes telefonszámot is megad.
Amennyiben a nyertes a nyereményről szóló értesítés kézhezvételétől számított 7 napon belül nem adja meg a kért személyes adatait, a Szervező a továbbiakban nem köteles a nyeremény átadására. Ezekben az esetekben (a kért személyes adatok megtagadása vagy idő előtti megadása) a Szervező mentesül minden, a jelen szabályzatból eredő kötelezettsége alól a nyertessel szemben.
A nyereményhez kapcsolódó egyéb esetleges adókötelezettségeket és/vagy költségeket a nyertes maga fedezi. Amennyiben a nyertes lemond a nyereményről, a nyereményjáték miatt a szervezővel szemben semmilyen követelést nem támaszt. Az eredmények véglegesek, fellebbezésre nincs lehetőség.
9. CIKK: A NYEREMÉNYEKRŐL ÁLTALÁNOSAN
A nyeremény más nyereményre vagy más pénzbeli ellenértékére nem váltható be. A nyereményjáték időtartama alatt az összes promóciós kód ideiglenesen deaktiválva van, kivéve a Mystery Bag promóciós kódot és az ingyenes szállítást adó kódunkat. A nyeremény nyertese a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet (pl. a nyeremény minőségére, hibajavításra, stb.).
A nyeremény harmadik félre történő átruházása nem lehetséges.
Hiányos, téves vagy valótlan adatok (e-mail cím vagy egyéb személyes adat) megadása esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevőt kizárja a nyereményjátékból.
A résztvevő elveszíti a nyereményhez való jogát, ha a szervező megállapítja, hogy:
 • A résztvevő nem felelt meg a részvételi feltételeknek;
 • A résztvevő megsértette a nyereményjátékban való részvétel szabályait és feltételeit;
 • A résztvevő nem kíván eleget tenni a jelen feltételeknek, illetve a honlapon közzétett feltételeknek megfelelő kötelezettségeinek, vagy nem teljesítette azokat időben;
 • Pályázatok esetén: ha a pályázat bármilyen módon nem volt megfelelő.
A Szervező jogosult követelni a nyertes személyazonosságának igazolását meghatározott határidőn belül és az előírt módon. Ha a nyertes ezt nem akarja megtenni, elveszti a nyereményhez való jogát is. Abban az esetben, ha egy résztvevő elveszíti a nyereményhez való jogát, a Szervező dönti el, hogy a díjat odaadja-e valaki másnak vagy sem.
10. CIKK: ADATVÉDELEM, SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS HASZNÁLATA
A szervező gondosan védi a személyes adatokat, összhangban a személyes adatok védelméről szóló törvény (ZVOP-1) (az RS Hivatalos Lapja, 94/2007-UPB1. sz.), az Elektronikus Hírközlési Törvény (ZEKom) (Hivatalos). RS Közlöny, 13/2007-UPB1, 110/2009) és az Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban GDPR).
A GDPR értelmében a személyes adatok kezelője az érintett személyes hozzájárulása esetén kezelhet személyes adatokat. A személyes hozzájárulás az egyén önkéntes akaratnyilvánítása arra vonatkozóan, hogy személyes adatai meghatározott célból kezelhetők, amelyet a felhasználó a nyereményjátékra való jelentkezés során a következő gomb megnyomásával erősít meg: RÉSZVÉTEL A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN és elfogadja az általános feltételeket, és a nyereményjáték feltételei.
A nyereményjáték általános feltételei az alábbi nyilatkozatot is tartalmazzák:
"Megerősítem, hogy megértettem a nyereményjáték szabályait. Kijelentem, hogy elmúltam 18 éves. Engedélyem, hogy a Konverzija, d.o.o. cég felhasználja személyes adataimat a nyereményjáték lebonyolítása céljából. Visszavonhatom a nyereményjátékhoz való hozzájárulásomat és a személyes adataim feldolgozását a [email protected] e-mail címre való írással, vagy postai úton a következő címen: Konverzija, d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ljubljana, Szlovénia. A nyereményjáték 2022 11.04. - 2022 11.30.között tart."
A szervező menedzser szerepében a résztvevőktől kapott személyes adatokat kizárólag az alábbi célokra használja fel:
 • a nyereményjáték minden vonatkozásban történő megvalósítása
 • a nyertesek tájékoztatása a sorsolás eredményéről és a nyeremények átadása (csak a nyertesekre vonatkozik)
 • nyertesek kihirdetése a nyereményjáték honlapján (csak a nyertesekre vonatkozik)
A Szervező az összegyűjtött személyes adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli és védi. A nyereményjáték lebonyolítása során minden személyes adatot gondosan védünk, és csak azok a munkavállalók férhetnek hozzá, akik beleegyeztek a megfelelő titoktartási kötelezettségbe.
Minden adatot a Konverzija d.o.o. adatbázis tárol és/vagy a személyes adatok szerződéses feldolgozói. A Szervező gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait kizárólag jelen nyereményjáték lebonyolítása céljából kezelje.
A Szervező nem továbbít és nem dolgoz fel személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül az Adatvédelmi Általános Szerződési Feltételek (vagy más, az Európai Bizottság által esetlegesen jóváhagyott hasonló kikötések) betartása nélkül.
The organizer will under no circumstances pass on or disclose the obtained personal data to third parties.
A megszerzett személyes adatokat a törvényben meghatározott időtartamnak megfelelően, vagy a személyes adatok tárolásának a résztvevő általi törléséig tároljuk. A nyertesek adószámát és adóazonosító jelét a díjak átadásától számított 5 évig, illetve az adójogszabályok által előírt időtartamig megőrzik.
A résztvevő tisztában van azzal, hogy:
 • hozzáférést kérhetnek személyes adataikhoz
 • kérhetik a pontatlan személyes adatok helyesbítését
 • kérhetik a személyes adatok törlését (az elfelejtéshez való jog), ha a GDPR 17. cikkében meghatározott feltételek teljesülnek, különösen a személyes adatok jelen ajándékozás céljából történő kezeléséhez kapott hozzájárulás visszavonása esetén.
 • kérhetik a személyes adatok kezelésének korlátozását
 • kérhetik a személyes adatok tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban történő ingyenes továbbítását
 • panasszal élhetnek a felügyeleti hatóságnál, ha úgy vélik, hogy a személyes adatok kezelése sérti az általános adatvédelmi rendeletet
A magánszemély az előző bekezdésben foglalt jogai érvényesítése iránti kérelmet nyújthat be, vagy a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos további tájékoztatást kérhet az adatvédelemre jogosult személytől a [email protected] e-mail címen vagy ezen a postai címen: Konverzija d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ljubljana, Szlovénia.
11. CIKK: A SZABÁLYOK ELÉRHETŐSÉGE
Ezek a szabályok a nyereményjáték honlapján érhetők el.
12. CIKK: IGÉNYEK ÉS FELLEBBEZÉSEK
A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos minden panaszt, reklamációt a Szervező kezel. A Szervező vállalja, hogy megalapozott reklamáció esetén a lehető legrövidebb időn belül orvosolja és értesíti a résztvevőt, illetve szükség esetén a többi résztvevőt.
13. CIKK: BIZOTTSÁG
A bizottság két tagból áll:
 • Alen Mustedanagić Vovk (a bizottság elnöke)
 • Žan Travnikar (bizottsági tag)
A Bizottságnak a következő feladatai vannak:
 • A nyereményjáték menetének ellenőrzése és a nyertesek meghatározása, a jelen szabályok szerint.
 • A nyereményjátékról és a nyertesekről a bizottság elnöke jegyzőkönyvet készít, amelyet egy évig megőriz a Szervező címén.
 • A jegyzőkönyvet minden bizottsági tagnak alá kell írnia. A résztvevőkkel minden kommunikáció e-mail címen és/vagy ha ez az információ rendelkezésre áll, a telefonszámukon vagy mobilszámukon keresztül történik.

14. CIKK: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjáték feltételeit kiegészítse és módosítsa, ha azt technikai vagy kereskedelmi természetű okok vagy a résztvevők részéről felmerült okok megkövetelik.
A nyereményjátékkal kapcsolatos minden változásról, újdonságról a Szervező a honlapon megjelenő hirdetményeken keresztül folyamatosan tájékoztatja a résztvevőket.
A Szervező vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz a nyereményjáték szabályszerű lebonyolítása érdekében, és a felelősség nem terjed ki vis maior esetekre. A Szervezőn kívül álló körülmények (vis maior, logisztikai akadályok, technikai problémák) esetén a Szervező lemondhatja a nyereményjátékot. Erről tájékoztatnia kell a résztvevőket. Ebben az esetben a résztvevők nem vállalnak felelősséget az ebből eredő károkért. A nyereményjátékkal, illetve a szabályok alkalmazásával kapcsolatos minden kérdésben a Szervező döntése végleges és minden résztvevőre vonatkozik.
A szabályzat kötelező érvényű a Szervezőre, minden alkalmazottra és a jelen szabályzat tárgyát képező akcióval és ajándékozással bármilyen módon kapcsolatban álló egyéb személyekre, valamint az akcióban résztvevőkre (vásárlókra), akik hozzájárulnak e szabályok megerősítésével.
A nyereményjátékkal kapcsolatos kérdéseket és további információkat az email címre lehet küldeni: [email protected]
Ljubljana, 2022 10.31.
Konverzija, d.o.o.


16. 11. 2022